Тези — Конгрес Педіатрів

Архів тезів

2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 |

Правила оформлення тезів

Формат файлу:

*.doc, *.docx, *.rtf

Шрифт:

Times New Roman

Розмір шрифту:

12

Інтервал:

1,0

Поля:

Зверху - 2,5 см; знизу - 2,5 см; зліва - 2,5; справа - 2,5 см.

Обсяг тезів:

Обсяг тезів: 1 сторінка формату А4

Оформлення заголовку:

Назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом у верхньому регістрі (великими літерами) без скорочень, потім через інтервал вказуються ініціали та прізвища авторів, назва установи, місто.

Основний текст:

Друкується через 1 інтервал від заголовка.

Файл повинен мати назву, яка набрана латинськими буквами, що містить прізвище першого автора і місто, що набрані без пробілів. Якщо від одного автора або групи авторів направляється більше однієї роботи, то наприкінці назви файлу ставиться цифра 1,2 чи 3 (наприклад, IvanovKiev, IvanovKiev1 і т.д.).

Зразок оформлення:

Перш ніж підготувати тези, будь ласка, ознайомтесь з правилами їх оформлення. Оргкомітет звертає увагу, що тези оформлені без урахування даних правил не будуть опубліковані.

Тези для публікації надсилати до 10 вересня 2021 року на адресу: pediatr.eurasia@gmail.com

В 2021 році тези друкуються безкоштовно в "Міжнародному журналі педіатрії, акушерства та гінекології"

Реєстрація учасників

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАВЕРШЕНА

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Місце роботи, область/населений пункт

  Посада

  Спеціальність

  Номер диплому

  Електронна адреса

  Контактний телефон

  Вказати чи "Особисте відвідування Конгресу 12.10, 13.10" чи "Присутність в онлайн-режимі"

  Даю згоду на обробку персональних даних

  КОНТАКТИ

  Учасникам

  Доповідачам та з питань тез:

  Тел.: +38 098 362-05-57
  Е-mail: pediatr.eurasia@gmail.com

  З питань бронювання готелів, автобусних, залізничних та авіаквитків:

  Тел.: +38 050 413-00-14 (Наталія Петрова)
  Е-mail: nataliya.petrova@jbesand.com

  Партнерам

  З організаційних питань участі у заході:

  Тел.: +38 096 720-40-59 (Грінченко Іван)
  Е-mail: ivan.grinchenko@absolut-global.com