11–13 жовтня 2016 року в Києві відбувся ХIII з’їзд педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії”.
Урочисте відкриття з’їзду відбулось 11 жовтня в конференц-залі «Українського дому». У відкритті найбільшого педіатричного наукового форуму України взяли участь президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, народний депутат України Сергій Березенко, Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич, директор Інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка Дмитро Заболотний.
Вступну промову виголосив Президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін із словами подяки всім лікарям, які надають медичну допомогу дітям. Привітання делегатам наукового форуму надіслала Марини Порошенко, в якому вона відзначила високу оцінку роботі лікарів-педіатрів і середнього медперсоналу і підкреслила важливість даної професії для країни та вітчизняної системи охорони здоров’я. У своєму вітальному слові, народний депутат Сергій Березенко, акцентував увагу на пріоритетність охорони та збереження дитячого здоров’я і необхідності надання кваліфікованої, професійної медичної допомоги дітям, яку, нажаль, не можуть забезпечити сімейні лікарі. Також, він висловився за підвищення фінансового забезпечення медичної галузі та підвищення заробітних плат лікарям.
Крім того, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, професор Віталій Цимбалюк під час свого виступу звернув увагу на важливість розвитку вітчизняної медичної науки, в тому числі педіатричної, в Україні. Особливо окреслив її актуальні напрямки подальшого розвитку та значні досягнення Академії в умовах фінансових складнощів.
Під час урочистого відкриття з’їзду, від імені Асоціації педіатрів України були вручені почесні відзнаки, зокрема за багаторічну організаційну та лікарську діяльність в галузі педіатрії і вагомий внесок у збереження здоров’я дітей України їх отримали професор М.М. Корєнєв, професор І.В. Багдасарова, професор В.Г. Бурлай, професор О.Є. Абатуров, професор Ю.В. Марушко, професор С.П. Кривопустов.
Почесними грамотами були відзначені співробітники НМУ імені О.О. Богомольця: Волосовець О.П. (завідувач кафедри педіатрії №2), Лукашук В.Д. (завідувач кафедри педіатрії №5), Тяжка О.В. (професори кафедри педіатрії №1), Боброва В.І. (професор кафедри педіатрії №1), Починок Т.В. (професор кафедри педіатрії №1), Мітюряєва І.О. (професор кафедри педіатрії №4), Чуриліна А.В. (професор кафедри педіатрії №4).
Цього року в роботі ХIII-го з’їзду взяли участь понад 1300 фахівців різних спеціальностей – дитячої пульмонології, алергології, гастроентерології та нутриціології, нефрології, вегетології, медичної психології та психосоматики з різних регіонів України.
На 7 пленарних засіданнях та 8 наукових симпозіумах було заслухано 85 доповідей провідних учених-педіатрів з України.
Наукова програма з’їзду була відкрита доповіддю академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна (президента Асоціації педіатрів України), академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника (віце-президента Асоціації педіатрів України) та заступника директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» професора Л.І. Омельченко № Нагальні питання збереження здоров’я дітей України». Автори звернули увагу, що в процесі розвитку дитини відбувається динамічне зменшення прошарку здорових дітей. Так, на момент закінчення школи практично здоровими можна визнати лише кожного п’ятого школяра, більше ніж 40% дітей мають одне, а то два і більше хронічних захворювань.
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія» професор Г.В. Бекетова звернули увагу присутніх на сучасні тенденції захворюваності та смертності дітей.
У своїй доповіді головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець звернув увагу присутніх на значний дефіцит педіатричних кадрів в системі охорони здоров’я дитячого населення України та вказав на шляхи їх вирішення.
Наукова програма з’їзду педіатрів України включала лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах і семінарах, на яких обговорювались найбільш актуальні проблеми захворювань у дітей та можливості реалізації сучасних світових підходів до діагностики та лікування. Велика увага була приділена наданню медичної допомоги дітям з позиції доказової медицини. Крім того, в доповідях були розглянуті проблемні питання організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, інфекційної захворюваності, інвалідності, реабілітації дітей із хронічними соматичними захворюваннями, а також перспективи розвитку паліативної допомоги дітям в Україні. Велика увага з’їзду була спрямована на розвиток профілактичної педіатрії. Особливу увагу було приділено удосконаленню диспансеризації дитячого населення, профілактики, діагностики та лікування найбільш соціально значимих захворювань дитячого віку. Були також обговорені проблеми педіатричної освіти, оскільки актуальним залишається питанням проблеми професійної підготовки випускників медичних ВУЗів та кадровий дефіцит, особливо амбулаторно-поліклінічної ланки організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, а також рівень теоретичної і практичної підготовки лікарів-педіатрів.
У рамках з’їзду традиційно працювала виставка, на якій були представники фармацевтичних компаній, котрі знайомили учасників з’їзду як з новими, так і з вже традиційними лікарськими препаратами і засобами, які застосовуються в педіатричній практиці.

Фотогалерея ХІII з’їзду педіатрів України