Резолюція XII-го конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (10-12 жовтня 2017 року, Київ)

10-12 жовтня 2017 року під егідою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, Асоціації педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся ХII конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Ця найбільша наукова подія педіатричного життя зібрала провідних вчених, організаторів охорони здоров'я та практикуючих лікарів, котрі надають медичну допомогу дітям.

Цього року в роботі ХII-го конгресу взяли участь понад 1400 фахівців педіатрів з різних спеціальностей – дитячої пульмонології, алергології, кардіоревматології, гастроентерології вегетології та радіології з різних регіонів України.

Диаграмма

На 6 пленарних засіданнях та 8 наукових симпозіумах було заслухано 75 доповідей провідних учених-педіатрів з України та Грузії. Крім того, були проведені 2 дискусійні клуби, які були присвячені питанням рецидивуючого, хронічного бронхіту у дитячому віці та проблемам вакцинації.

Учасники конгресу заслухали, обговорили та прийняли резолюцію в якій зазначили, що збереження і розвиток фундаментальних основ педіатрії, профілактичних принципів охорони здоров’я дітей та підлітків має бути провідним напрямком подальшого удосконалення надання медичної допомоги. Учасники конгресу прийняли наступну резолюцію:

1. Правлінню Асоціації педіатрів України, за підтримки учасників ХІІ Конгресу, ініціювати запровадження Загальнодержавної програми охорони здоров’я дітей України, яка б передбачала вирішення медичних,соціальних, психологічних, педагогічних та екологічних проблем дитинства.

2. Виходячи з «Глобальних цілей сталого розвитку», визначених експертами ВООЗ, ООН та ЮНІСЕФ на період 2016-2030 рр., осередкам Асоціації педіатрів України спрямувати свою діяльність на зменшення показників дитячої смертності дітей до 5-річного віку, зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань, здійснювати профілактику інфекційних захворювань шляхом досягнення вакцинованого прошарку дітей до 95%, проводити профілактичну роботу з попередження дитячого травматизму та психологічного насильства.

3. При Бюро Асоціації педіатрів України за підтримки органів законодавчої влади сформувати робочі групи за відповідними напрямами по створенню клінічних рекомендацій (протоколів), які включали б найкращий досвід не тільки вітчизняних, а й світових та європейських педіатричних шкіл.

4. Осередкам Асоціації педіатрів запроваджувати заходи з безпеки дитини- пацієнта спільними зусиллями перинатологів, педіатрів, сімейних лікарів в напрямку створення безпечного середовища для дитини за підтримки держави та суспільства.

5. Виходячи з нагальних потреб кадрового забезпечення педіатричної служби звернутися до МОЗ та МОН України щодо збільшення щорічного обсягу державного замовлення прийому до медичних вузів за спеціальністю «педіатрія» не менше 1500 осіб, оскільки існує суттєвий дефіцит, який становить понад 2000 спеціалістів, причому з числа працюючих лікарів-педіатрів 70% складають лікарі пенсійного віку.

6. Продовжити роботу щодо масштабності системи вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей в Україні, забезпечивши перехід при проведенні профілактичних щеплень на використання сучасних вакцин, та знизити ризик розвитку поствакцинальних ускладнень.

7. Продовжити наукові дослідження щодо розробки стандартів здорової дитини та розробки нормативно-регламентуючих документів і 3 уніфікованих клінічних рекомендацій та настанов з надання медичної допомоги дітям.

8. Порушити питання перед Державним експертним центром МОЗ України про збільшення обсягів реєстрації дитячих форм препаратів для лікування дітей раннього віку.

Президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор

Ю.Г. Антипкін

© 2015, Конгрес педіатрів України