Тези конгресів

Матеріали XІІ конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (10 - 12 жовтня 2017 р., Київ)

Матеріали XІІ з'iзду p педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (11-13 жовтня 2016 р., Київ)

Матеріали XІ конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (7-9 жовтня 2015 р., Київ)

Матеріали X конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (6-8 жовтня 2014 р., Київ)

Матеріали ІX конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (8-10 жовтня 2013 р., Київ)

Матеріали VІІІ конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (9-11 жовтня 2012 р., Київ)

Матеріали VІІ конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (11-13 жовтня 2011 р., Київ)

Матеріали XII з'їзду педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (12-14 жовтня 2010 р., Київ)

Матеріали VI конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (14-16 жовтня 2009 р., Київ)

Матеріали ІV конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (17-19 жовтня 2007 р., Київ)

Матеріали ІІІ конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (17-19 жовтня 2006 р., Київ)

Матеріали XI з'їзду педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (7-10 грудня 2004 р., Київ))

Матеріали ІI конгресу педіатрів України
"Актуальні проблеми педіатрії" (7-9 жовтня 2003 р., Київ)

Клінічні настанови

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей. Майданник В.Г., Іванишин Л.М. Київ - 2013

Клінічні рекомендації з діагности та лікування кишкових колік у дітей раннього віку. Майданник В.Г., Іванишин Л.М.
Київ - 2013

Клинические рекомендации по применению пробиотиков в педиатрической практике. Майданник В.Г. Київ - 2013

Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике витамин D-дефицитного рахита у детей. Майданник В.Г. Київ - 2014

Клінінчі рекомендації з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії у дітей з позиції доказової медицинй. Майданник В.Г., Ємчинська Є.О. Київ - 2014

Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых бронхитов у детей с позиции доказательной медицины. Майданник В.Г., Ємчинська Є.О. Київ - 2014

Антибиотико-ассоциированная диарея у детей. Майданник В.Г. Київ - 2013

Клинические рекомендации по диагностике и лечению пиелонефрита у детей. Майданник В.Г. Київ - 2013

Клинические рекомендации по диагностике и лечению метаболического синдрома и ожирения у детей и подростков. Майданник В.Г. Київ - 2013

© 2015, Конгрес педіатрів України